Laskowski Kazimierz - Ekonom-tragik - obrazek z życia wiejskiego

Sample Image

Zwymyślał wprawdzie ekonoma od "gałganów", "obieżyświatów", "czarnych charakterów", ale skończyło się tylko na wypowiedzeniu służby.
Że jednak Wyżerko kontraktu zwrócić nie chciał, dał mu "odczepnego" pięćdziesiąt rubli i kazał iść na złamanie karku.
W parę dni potem ukazało się w pismach ogłoszenie: "Jest zaraz do wydzierżawienia wieś Malinówka, z inwentarzem i zacierami. Właściciel pragnie zachować dwór i ogród dla siebie.
Warunki bardzo przystępne".
Pan Maurycy, zrażony na wstępie, nie chciał już widocznie nadal gospodarować na siebie.
Pan Alfons Wyżerko, mając pięćdziesiąt rubli gotówki i kilka kostyumów, odebranych Muzom po pożarze, zamierza zorganizować nowe "towarzystwo dramatyczne", pod swoją dyrekcya, z
repertuarem, złożonym wyłącznie ze sztuk ludowych. Gospodarstwo ani mu już w głowie...
JUDKA GRAFOLOG
Cały świat znał Judkę Pomeranca, kupca Il-ej gildyi z Bydlątkowa.
Jeżeli się nowi: "cały świat" to nie trzeba zaraz myśleć o dalekich krajach, Brazylii, Argentynie, bo i po co?
Co komu przyjdzie z tego, że znany w zamorskich stronach, jeżeli on tych stron nie zna, jeżeli tam nie jeździł za interesami? Taka znajomość całkiem nie potrzebna i nie przydatna.
Inna rzecz, gdy kupiec, co ma własny zajazd, sklep korzenny i delikatesowy, co handluje ze szlachtą i prowadzi pieniężne operacye, jest znany w świecie, mającym co prawda tylko
kilkanaście mil obwodu, ale posiadającym w swym obrębie takie ładne i handlowe miejscowości, jak: Guzików, Kałuże, Zachwastów lub Koziedołki, w których co tydzień odbywają się
słynne jarmarki: jeśli on jest jak u siebie w domu we wszystkich Wólkach, Górkach i Nizinach, co się wiankiem po tym ładnym szmacie świata rozsiadły, gdy z każdym szlachcicem, bez
uprzedniej prezentacyi, może zrobić dobry interes — to jest dużo wygodniej, niż cała Ameryka razem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>